Trung tâm Thí nghiệm đường bộ cao tốc

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC

Chức năng nhiệm vụ: Trung tâm thí nghiệm đường bộ cao tốc có chức năng tổ chức giảng dạy thực hành, thí nghiệm theo chương trình đào tạo đã được Nhà trường phê duyệt; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn, thí nghiệm, kiểm định vật liệu, đánh giá chất lượng các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Đội ngũ nhân sự: Trung tâm có 18 cán bộ, giảng viên, trong đó có 05 Tiến sĩ, 07 Thạc sĩ và 06 Kỹ sư. Ngoài ra, trung tâm còn có sự tham gia phối hợp của trên 30 giảng viên, chuyên gia trong và ngoài trường.

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM


I. Thiết bị thí nghiệm Vật liệu xây dựng

II. Thiết bị thí nghiệm Địa chất, Cơ học đất.

III. Thiết bị Kiểm định chất lượng cầu, đường

IV. Thiết bị thực hành Trắc địa - An toàn - Môi trường

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn