Trung tâm TVTK - KĐCLCT

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà H3, Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 043.5528363 ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Tư vấn thiết kế - Kiểm định Chất lượng Công trình được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1451/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Tổ chức nhân sự:
- Phó Giảm đốc : Ths Nguyễn Quang Hưng.
- Nhân viên: 03 người.
* Chức năng:

- Trung tâm Tư vấn thiết kế - Kiểm định chất lượng công trình là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng: Giảng dạy thực hành thiết kế, hướng dẫn thực hành thí nghiệm các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề công trình và các ngành khác trong chương trình kế hoạch đào tạo của Nhà trường; thực hiện đào tạo các lớp thí nghiệm viên thuộc lĩnh vực chuyên môn được Hiệu trưởng giao;
- Thực hiện công tác kiểm định chất lượng vật liệu, chất lượng công trình, tư vấn thiết kế theo quy định của Pháp luật; gắn đào tạo của Trường với thực tiễn sản xuất.


Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn