Trạm Y tế

Địa chỉ: Phòng          , Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại:                   ; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trạm Y tế được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1941/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
* Tổ chức nhân sự:

- Phó trưởng Trạm y tế, phụ trách trạm: Hà Mạnh Hùng

- Tổng số CB-CNV: 06 người

* Chức năng:

Là đơn vị cở sở đặc thù trong lĩnh vực y tế, có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và giáo dục sức khoẻ cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong trường. Phối hợp với các cơ sở y tế địa phương, ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn