Trung tâm đào tạo lái xe

Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35520249 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm đào tạo lái xe được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1449/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011
* Tổ chức nhân sự
- Giám đốc : Ths Vũ Mạnh Cường
- Tổng số CB- GV- CNV: 34 người

* Đơn vị trực thuộc
- Tổ văn phòng
- Tổ dạy lái xe
* Chức năng
Trung tâm đào tạo lái xe, Trường Đại học Công nghệ GTVT là cơ sở dạy nghề có chức năng quản lý, tổ chức đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng theo giấy phép của Tổng cục đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Hà Nội và quy định của Bộ giao thông vận tải.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn