Thông tin tuyển sinh 2015

Tuyển sinh 2015

Căn cứ thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh các ngành Đại học, Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015, như sau:

Căn cứ biên bản số 2305/BB-HĐTS ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh Trường về việc xét điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ Đại học như sau:

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng nghề năm 2015 như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho các tân sinh viên đã trúng tuyển vào Trường nhưng chưa nhận được giấy báo hoặc đã nhận được nhưng chưa kịp làm hồ sơ, Nhà trường vẫn tiếp tục đón tiếp các tân sinh viên Khóa 66 đến nhập học vào chủ nhật 13/9 và trong suốt 1 tuần sau đó. Nếu sinh viên nào nào chưa nhận được giấy báo thì đến Trường xin cấp lại, sau đó nhập học bình thường và hoàn thiện bổ sung hồ sơ sau.

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ Đại học, Cao đẳng như sau:

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn