Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn

Được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải, trường Đại học công nghệ GTVT liên tục mở các lớp ngắn hạn đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông.

Được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, đồng thời tạo cơ hội xin việc làm cho sinh viên trước khi ra trường, Trường Đại học Công nghệ GTVT liên tục mở các lớp đào tạo Giám sát thi công xây dựng công trình gồm 3 lĩnh vực: Công trình giao thông; Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Công trình thủy lợi – thủy điện.

Nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết, phục vụ cho nhu cầu học tập (làm bài tập lớn, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp) của sinh viên trong và ngoài trường, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Trường Đại học Công nghệ GTVT liên tục tuyển sinh đào tạo các khóa học ngắn hạn về sử dụng các phần mềm ứng dụng, các lớp đào tạo nâng cao – chuyên sâu trong thiết kế, thẩm tra và thi công các công trình, cụ thể như sau:

Nhằm tạo thêm cho SV những cơ hội việc làm, theo nhu cầu rèn luyện, củng cố kỹ năng mềm của sinh viên trước khi ra trường. Được sự đồng ý của BGH Nhà trường, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Cơ khí. Trung tâm Công nghệ Cơ khí Thông báo tuyển sinh đào tạo, cấp chứng chỉ một số lớp ngắn hạn.

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo mở lớp đào tạo cấp giấy chứng nhận tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, cụ thể như sau:

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn