Điểm chuẩn trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2014

Ngành học

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Hà Nội

Vĩnh Yên

Thái Nguyên

Khối

A

Khối

A1

Khối

A

Khối

A1

Khối

A

Khối

A1

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

           

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

17.0

 

15.0

 

13.0

 

+ CNKT xây dựng cầu

 

15.5

         

+ CNKT xây dựng đường bộ

 

16.0

         

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

 

15.0

         

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

15.0

         

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

           

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

16.0

 

15.0

 

13.0

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

16.0

 

14.5

 

13.0

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

           

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

 

15.0

 

14.0

     

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

15.0

         

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

15.0

         

Kế toán

D340301

           

+ Kế toán doanh nghiệp

 

17.0

17.0

15.0

15.0

13.0

13.0

Quản trị kinh doanh

D340101

           

+ Quản trị doanh nghiệp

 

16.0

16.0

       

Kinh tế xây dựng

D580301

15.5

15.5

14.5

14.5

13.0

13.0

Khai thác vận tải

D840101

           

+ Khai thác vận tải đường sắt

 

15.0

15.0

       

+ Khai thác vận tải đường bộ

 

15.0

15.0

       

+ Logistics và Vận tải đa phương thức

 

15.0

15.0

       

Hệ thống thông tin

D480104

           

+ Hệ thống thông tin

 

15.0

15.0

14.0

14.0

 13.0  13.0

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

           

+ Điện tử viễn thông

 

15.5

15.5

14.0

14.0

   

- Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm.

- Thời gian nhập học đợt 1: Ngày 6/9/2014

 

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn