Tuyển sinh 2015

Tuyển sinh 2015

Căn cứ thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh các ngành Đại học, Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015, như sau:

Căn cứ biên bản số 2305/BB-HĐTS ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh Trường về việc xét điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ Đại học như sau:

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh đào tạo Cao đẳng nghề năm 2015 như sau:

Nhằm tạo điều kiện cho các tân sinh viên đã trúng tuyển vào Trường nhưng chưa nhận được giấy báo hoặc đã nhận được nhưng chưa kịp làm hồ sơ, Nhà trường vẫn tiếp tục đón tiếp các tân sinh viên Khóa 66 đến nhập học vào chủ nhật 13/9 và trong suốt 1 tuần sau đó. Nếu sinh viên nào nào chưa nhận được giấy báo thì đến Trường xin cấp lại, sau đó nhập học bình thường và hoàn thiện bổ sung hồ sơ sau.

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ Đại học, Cao đẳng như sau:

Căn cứ biên bản số 2087/BB-HĐTS ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh Trường về việc xét điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ Đại học như sau:

Tra cứu danh sách trúng tuyển NVBS tại địa chỉ: http://diemthi.utt.edu.vn

Để giúp thí sinh trúng tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy khoá 66 (năm 2015) làm thủ tục nhập học đảm bảo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và những quy định của Trường, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ GTVT hướng dẫn quy trình nhập học như sau:

Hiện nay một số em đã có tên trong danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1 và được nhà trường gửi giấy báo nhập học theo đường bưu điện nhưng chưa nhận được. Hội đồng tuyển sinh Nhà trường thông báo cho các em chưa nhận được giấy báo vẫn đến nhập học bình thường vào ngày 5/9, nhà trường sẽ cấp lại giấy báo và các em sẽ nộp bổ sung hồ sơ sau.

Căn cứ biên bản số 2020/BB-HĐTS ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh Trường về việc xét điểm trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015, Hội đồng tuyển sinh công bố điểm trúng tuyển hệ đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015 như sau:

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng bổ sung vào Trường Đại học Công nghệ GTVT (Đợt: 26/8 - 07/9/2015)

Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tiến hành in giấy báo trúng tuyển và gửi tới các thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký qua đường bưu điện. 

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn