Điểm trúng tuyển Đại học, Cao đẳng liên thông Hệ chính quy năm 2015

Căn cứ biên bản số 2020/BB-HĐTS ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh Trường về việc xét điểm trúng tuyển hệ Đại học, Cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015, Hội đồng tuyển sinh công bố điểm trúng tuyển hệ đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015 như sau:

Tra cứu điểm thi liên thông năm 2015 tại địa chỉ: http://diemthi.utt.edu.vn/lt2015

Điểm trúng tuyển hệ liên thông 2015

Các ngành đào tạo Đại học liên thông hệ chính quy

Ngành học

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

HN

VY

TN

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

 

 

 

CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

16.5

16.0

15.5

Công nghệ kỹ thuật CTXD

D510102

 

 

 

CNKT CTXD DD và CN

 

16.5

16.0

16.0

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

16.5

 

 

Kế toán

D340301

 

 

 

Kế toán doanh nghiệp

 

16.5

16.0

 

Quản trị kinh doanh

D340101

 

 

 

Quản trị doanh nghiệp

 

15.0

 

 

Kinh tế xây dựng

D580301

16.0

 

 

Khai thác vận tải

D840101

 

 

 

Khai thác vận tải đường sắt

 

16.5

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng liên thông hệ chính quy

Ngành học

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

HN

VY

TN

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

 

 

 

CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

16.5

 

 

(Lưu ý: Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho thí sinh không có điểm ưu tiên về đối tượng, các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về đối tượng 1.0 điểm và điểm mỗi môn phải trên 5 điểm theo thang điểm 10).

Nhận giấy báo trúng tuyển:
+ Cơ sở đào tạo Hà Nội: Bắt đầu từ Thứ hai, ngày 31/8/2015 tại Phòng 102 Nhà H2 (Phòng Đào tạo).
+ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: Bắt đầu từ Thứ hai, ngày 31/8/2015 tại Phòng đào tạo Tại chức.
+ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: 
Bắt đầu từ Thứ hai, ngày 31/8/2015 tại Phòng Đào tạo.

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn