Ngày Chủ nhật 13/9 và 1 tuần sau đó Nhà trường vẫn đón tiếp tân sinh viên Khóa 66 đến nhập học

Nhằm tạo điều kiện cho các tân sinh viên đã trúng tuyển vào Trường nhưng chưa nhận được giấy báo hoặc đã nhận được nhưng chưa kịp làm hồ sơ, Nhà trường vẫn tiếp tục đón tiếp các tân sinh viên Khóa 66 đến nhập học vào chủ nhật 13/9 và trong suốt 1 tuần sau đó. Nếu sinh viên nào nào chưa nhận được giấy báo thì đến Trường xin cấp lại, sau đó nhập học bình thường và hoàn thiện bổ sung hồ sơ sau.

xét tuyển bổ sung

Hướng dẫn thủ tục nhập học sinh viên xem tại đây!

Hồ sơ nhập học sinh viên xem tại đây!

Lịch sinh hoạt tuần công dân Khóa 66 sinh viên xem tại đây!

Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015- 2016 của Khóa 66 sinh viên xem tại đây!

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn