Điểm chuẩn trúng tuyển Nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2015

Căn cứ biên bản số 2305/BB-HĐTS ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh Trường về việc xét điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung hệ Đại học chính quy năm 2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung vào hệ Đại học như sau:

Điểm chuẩn NVBS đợt 2

Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS năm 2015 đợt 2 - Hệ Đại học chính quy

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Điểm trúng tuyển

HN

VY

TN

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

- Toán , Lý, Hóa

- Toán , Lý, Anh

- Toán, Hóa, Anh

 

 

 

CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

 

15.0

15.0

CNKT xây dựng cảng - đường thủy

 

16.0

 

 

Công nghệ kỹ thuật CTXD

D510102

 

 

 

CNKT CTXD DD và CN

 

 

15.0

15.0

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

 

15.0

15.0

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

 

 

 

CNKT Cơ khí máy tàu thủy

 

15.0

 

 

CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

 

15.0

 

 

Kế toán

D340301

- Toán , Lý, Hóa

- Toán , Lý, Anh

- Toán, Hóa, Anh

- Toán, Văn, Anh

 

 

 

Kế toán doanh nghiệp

 

 

15.0

15.0

Kinh tế xây dựng

D580301

 

15.0

15.0

Khai thác vận tải

D840101

 

 

 

Khai thác vận tải đường sắt

 

15.0

 

 

Hệ thống thông tin

D480104

 

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

 

 

 

Điện tử viễn thông

 

 

15.0

 

Điểm chuẩn trúng tuyển NVBS năm 2015 đợt 2 - Hệ Cao đẳng chính quy

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi

Điểm trúng tuyển

Hà Nội

Vĩnh Yên

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

- Toán , Lý, Hóa

- Toán , Lý, Anh

- Toán, Hóa, Anh

 

 

 

CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

12.0

12.0

12.0

Công nghệ kỹ thuật CTXD

C510102

 

 

 

CNKT CTXD DD và CN

 

12.0

 

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

C510205

12.0

 

 

Kế toán

C340301

- Toán , Lý, Hóa

- Toán , Lý, Anh

- Toán, Hóa, Anh

- Toán, Văn, Anh

 

 

 

Kế toán doanh nghiệp

 

12.0

 

 

Kinh tế xây dựng

C580301

12.0

 

 

Công nghệ thông tin

C480104

12.0

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

 

 

 

Điện tử viễn thông

 

12.0

 

 

(Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT - KV3, các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm).

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn