Nghiệm thu Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2014 - 2015


Nghiệm thu Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm học 2014 - 2015

25/02/2016

13h30 ngày 24/2/2016 Hội đồng Khoa Lý luận Chính trị và Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh đã kết hợp tiến hành nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Khoa năm học 2014 – 2015 tại văn phòng Khoa Lý luận chính trị, tầng 5, nhà H1

TS. Lương Công Lý – Trưởng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận chính trị chủ trì buổi nghiệm thu đề tài đã nhấn mạnh vai trò của hoạt động khoa học công nghệ trong đội ngũ giảng viên và sinh viên. Việc nghiên cứu khoa học công nghệ không chỉ góp phần nâng cao tư duy chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp mà còn phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Các nhóm đề tài nghiên cứu chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chuyên môn giảng dạy và chất lượng đào tạo của Nhà trường. 
Tại buổi nghiệm thu cấp Khoa, có 4 đề tài của giáo viên và 1 đề tài của sinh viên đã báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, cụ thể:
1/. Ths.Nguyễn Văn Thanh (chủ nhiệm), Dương Xuân Kỷ, Ths. Nguyễn Văn Tuấn: “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành bắn súng tiểu liên AK”;
2/. TS.Lương Công Lý (chủ nhiệm) “Một số giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho CB-GV-CNV trong giai đoạn “Tự chủ tài chính” của Trường Đại học Công nghệ GTVT”;
3/. Ths.NCS Vũ Thị Kiều Ly (chủ nhiệm), Ths. Nguyễn Thị Thu: “Kết hợp giáo dục đạo đức và pháp luật cho sinh viên trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải”
4/. Ths. Nguyễn Thị Thu Trà (chủ nhiệm),Ths.NCS Trần Thị Tâm, Ths.NCS Nguyễn Thị Thơ: “Nghiên cứu vấn đề làm thêm của sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải”;
5/. Sinh viên Nguyễn Thùy Linh (chủ nhiệm), Nguyễn Thị Như Quỳnh lớp 63DCKT05, Lê Sĩ Tình lớp 63DCCD07: “Nghiên cứu phẩm chất “Trung – Hiếu” trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT theo Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Các đề tài đều nhận được sự đóng góp ý kiến và trao đổi thẳng thắn của các thành viên trong Hội đồng Khoa học và quý thầy, cô giáo trong Khoa và Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh về các lĩnh vực nghiên cứu. Qua trao đổi, đáng giá, nhìn chung các đề tài đều có chất lượng tốt, hướng nghiên cứu phù hợp, có tính sáng tạo và ứng dụng cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên. Các nhóm đề tài tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện và sẽ tiến hành nghiệm thu cấp trường trước ngày 15/3/2016.