Nguyễn Đức Nam

Nguyễn Đức Nam

Nghiên cứu sinh/ Đại học

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng KHCN và HTQT

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Chế tạo hệ thống định vị của vi thấu kính (Microlens) cho máy ảnh không gương lật (mirrorless camera) SAMSUNG
  Vai trò: Nghiên cứu viên chính
  2013
  Cấp Trường
 • 2
  Phát triển hệ thống định vị tàu ngầm bằng cảm biến đẳng hướng âm học sử dụng vật liệu PZT composite
  Vai trò: Nghiên cứu viên
  2015
  Cấp Bộ
 • 3
  Phát triển công nghệ chế tạo sợi nano polymer có tính áp điện
  Vai trò: Nghiên cứu viên chính
  2015
  Cấp Bộ
 • 4
  Chế tạo thiết bị tản nhiệt áp dụng công nghệ vi ống dẫn cho thiết bị điện tử cầm tay
  Vai trò: Nghiên cứu viên chính
  2016
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu ứng dụng âm thanh đẳng hướng sử dụng công nghệ Stepped plate
  Vai trò: Nghiên cứu viên
  2017
  Cấp Bộ
 • 6
  Xác định đặc tính âm thanh trong đường hầm trên đường cao tốc
  Vai trò: Nghiên cứu viên chính
  2017
  Cấp Bộ
 • 7
  A study on processed to prepare electret membrane for FET-based microphones
  Vai trò: Nghiên cứu viên
  2018
  Cấp Thành phố
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  An underwater parametric array source transducer composed of PZT/thin-polymer composite
  2018
  Sensors and Actuators: A. Physical (SCI)
 • 2
  Electrospinning of poly(γ-benzyl-α, L – glutamate) microfibers for piezoelectric polymer applications
  2018
  Journal of Applied Polymer Science (SCI)
 • 3
  Improvement of uniform surface potential and time stability of SiO2/Si3N4 electret using negative corona discharging method
  2018
  The 20th Korean Micro Electro Mechanical System Conference, Jeju, 2018
 • 4
  A method for maximization the piezoelectric coeficient of PBLG micro/nanofibers
  2017
  Hội thảo liên ngành khoa học Hàn Quốc
 • 5
  A method for improving piezoelectric constant d33 of PBLG micro/nanofibers applied for piezoelectric fibers composite
  2017
  Hội thảo Cơ điện tử quốc tế lần thứ 21 - International Conference on Mechatronics Technology 21st
 • 6
  Electrospinning of well-aligned fiber bundles using an End-point Control Assembly method
  2016
  Tạp chí European Polymer Journal (SCI)
 • 7
  Method for Overcoming Whipping Instability in Electrospinning Process
  2015
  Hội thảo Material Research Society (MRS Fall Meeting 2015), Boston, USA
 • 8
  The design and fabrication of the modified piezoelectric composite transducer for high efficiency and wideband features in the water
  2015
  Hội thảo khoa học Hàn Quốc
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin