Phùng Chu Hoàng

Phùng Chu Hoàng

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu mô hình 5S trong quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ tại phòng Tổ chức cán bộ
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2013
  Cấp Trường
 • 2
  Nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải hiện nay
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên Việt Nam hiện nay
  2018
  Tạp chí Giáo dục và xã hội số tháng 4/2018 trang 228-230
 • 2
  Giải pháp nâng cao bản lĩnh của sinh viên trước tác động tiêu cực của một số đạo lạ ở nước ta hiện nay
  2018
  Tạp chí Công tác Tôn giáo số tháng 9/2018 Trang 14-17
 • 3
  Labor demands of Transport industry in the Northern Viet Nam as basis for capability enhancement of the Transport Technology Universities
  2018
  Journal of Science and Technology - Social sciences - Humanities - Economics - THAI NGUYEN UNIVERSITY - 182, (06/1), 2018 - ISSN 1859 - 2171
 • 4
  Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế ở Việt Nam hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
  2017
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 9/2017, trang 180-182
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Triết lý nhân sinh trong văn hóa quan họ Bắc Ninh (Sách chuyên khảo)
  2017
  Nhà xuất bản văn hóa dân tộc
 • 2
  Thông tin chính trị - Xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay (Sách chuyên khảo)
  2018
  Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin