Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT


Nội quy học đường đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT

07/01/2017

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     

NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG

Sinh viên theo học tại trường Đại học Công nghệ GTVT ngoài việc chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế còn phải thực hiện nghiêm túc các điều quy định trong bản nội quy này.

1. Sinh viên khi đến Trường phải đeo “Thẻ sinh viên”, sinh viên không đeo thẻ không được vào Trường, lớp học, giảng đường.

2. Trang phục gọn gàng, lịch sự.

3. Sinh viên ra, vào lớp phải đúng giờ quy định. Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách lớp, môn học mới được tham dự lớp học.

4. Khi Giảng viên vào lớp sinh viên phải đứng dậy chào. Trong lớp phải nghiêm túc trật tự nghe giảng. Giúp đỡ đối xử hòa nhã với bạn bè. Không có hành vi, lời nói vô lễ với cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường. Không viết và nói những điều sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín Nhà trường. Không gây rối làm ảnh hưởng tới công tác giảng dạy của giảng viên, các hoạt động của Nhà trường.

5. Không sử dụng điện thoại, không chơi Game trong lớp học và phòng thi. Không chơi bài bạc dưới mọi hình thức.

6. Không có những hành vi thiếu văn hóa như nói tục, cãi nhau, làm ồn ào mất trật tự ở nơi đông người như ở hội trường, lớp học, giảng đường, thư viện, căng tin…Nghiêm cấm không mang bất kỳ vật dụng nào có thể làm hung khí đánh nhau vào Trường.

7. Hết giờ học trước khi ra khỏi lớp, sinh viên phải tự giác kê lại bàn ghế ngay ngắn, đúng vị trí, tắt đèn, tắt quạt, đóng cửa…

8. Không dùng bút, vật sắc nhọn để viết, vẽ, rạch lên bàn ghế, bảng, tường, rèm cửa trong phòng học, giảng đường, hội trường, thư viện, căng tin, khu vệ sinh… làm hư hỏng tài sản của Nhà trường. Không chạy nhảy hoặc ngồi lên bàn; không đạp chân lên tường và lan can, hành lang lớp học. Không tự động di chuyển bàn ghế từ phòng này sang phòng khác.

9. Phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường cảnh quan, cây xanh, chậu cảnh trong khuôn viên Nhà trường. Phải giữ gìn vệ sinh chung; không vứt rác làm mất vệ sinh trong khuôn viên Trường.

10. Không hút thuốc lá, ăn kẹo cao su, ăn quà bánh, cơm, cà phê…trong phòng học, giảng đường, hội trường, thư viện.

Nếu vi phạm các quy định trên đây tùy theo mức độ sinh viên sẽ phải bồi thường thiệt hại hoặc chịu các hình thức kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.

   BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
             TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                     

NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG

Sinh viên theo học tại trường Đại học Công nghệ GTVT ngoài việc chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế còn phải thực hiện nghiêm túc các điều quy định trong bản nội quy này.

1. Sinh viên khi đến Trường phải đeo “Thẻ sinh viên”, sinh viên không đeo thẻ không được vào Trường, lớp học, giảng đường.

2. Trang phục gọn gàng, lịch sự.

3. Sinh viên ra, vào lớp phải đúng giờ quy định. Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách lớp, môn học mới được tham dự lớp học.

4. Khi Giảng viên vào lớp sinh viên phải đứng dậy chào. Trong lớp phải nghiêm túc trật tự nghe giảng. Giúp đỡ đối xử hòa nhã với bạn bè. Không có hành vi, lời nói vô lễ với cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường. Không viết và nói những điều sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín Nhà trường. Không gây rối làm ảnh hưởng tới công tác giảng dạy của giảng viên, các hoạt động của Nhà trường.

5. Không sử dụng điện thoại, không chơi Game trong lớp học và phòng thi. Không chơi bài bạc dưới mọi hình thức.

6. Không có những hành vi thiếu văn hóa như nói tục, cãi nhau, làm ồn ào mất trật tự ở nơi đông người như ở hội trường, lớp học, giảng đường, thư viện, căng tin…Nghiêm cấm không mang bất kỳ vật dụng nào có thể làm hung khí đánh nhau vào Trường.

7. Hết giờ học trước khi ra khỏi lớp, sinh viên phải tự giác kê lại bàn ghế ngay ngắn, đúng vị trí, tắt đèn, tắt quạt, đóng cửa…

8. Không dùng bút, vật sắc nhọn để viết, vẽ, rạch lên bàn ghế, bảng, tường, rèm cửa trong phòng học, giảng đường, hội trường, thư viện, căng tin, khu vệ sinh… làm hư hỏng tài sản của Nhà trường. Không chạy nhảy hoặc ngồi lên bàn; không đạp chân lên tường và lan can, hành lang lớp học. Không tự động di chuyển bàn ghế từ phòng này sang phòng khác.

9. Phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường cảnh quan, cây xanh, chậu cảnh trong khuôn viên Nhà trường. Phải giữ gìn vệ sinh chung; không vứt rác làm mất vệ sinh trong khuôn viên Trường.

10. Không hút thuốc lá, ăn kẹo cao su, ăn quà bánh, cơm, cà phê…trong phòng học, giảng đường, hội trường, thư viện.

Nếu vi phạm các quy định trên đây tùy theo mức độ sinh viên sẽ phải bồi thường thiệt hại hoặc chịu các hình thức kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.