Biểu mẫu thống kê số liệu Tháng 3 năm 2016

Kính gửi:          Các đơn vị trong Trường

Để phục vụ công tác xây dựng Đề án phát triển Trường Đại học công nghệ GTVT thành Trường trọng điểm quốc gia vào năm 2020, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu các đơn vị:

- Cung cấp số liệu về các hoạt động của đơn vị theo các biểu mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ hòm thư: tatheanh@utt.edu.vn ; hailt@utt.edu.vn

- Thời gian: trước 17h00 ngày Thứ 3, 29/3/2016.

(Tải biểu mẫu tại đây)

File đính kèm