Kế hoạch - Hoạt động

Bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Kết thúc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo từ ngày 30/7 đến ngày 04/8/2023, Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường ĐH-CĐ....

Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Sáng ngày 30/7/2023, Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp cùng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam tổ chức Lễ Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào....

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Ngày 21/7, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam đã tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công....

TOÀN CẢNH: Công tác Kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT (Chu kỳ 2)

TOÀN CẢNH: Công tác Kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT (Chu kỳ 2)

Sáng ngày 10/10/2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và công bố Quyết định, trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ Giao....

Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Từ ngày 12/5-18/5/2021, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Chương trình khảo sát chính thức phục vụ công tác kiểm định Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng....

Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Ngày 28/02/2022, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (CEA-AVU&C) thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã có buổi khảo sát sơ bộ với đại diện Ban Giám hiệu và Hội....