Hành động

TOÀN CẢNH: Công tác Kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT (Chu kỳ 2)

TOÀN CẢNH: Công tác Kiểm định chất lượng tại Trường Đại học Công nghệ GTVT (Chu kỳ 2)

Sáng ngày 10/10/2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 và công bố Quyết định, trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ Giao....

Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Từ ngày 12/5-18/5/2021, tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Chương trình khảo sát chính thức phục vụ công tác kiểm định Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng....

Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Ngày 28/02/2022, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (CEA-AVU&C) thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã có buổi khảo sát sơ bộ với đại diện Ban Giám hiệu và Hội....