Khảo sát sơ bộ phục vụ Đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Nhằm chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, ngày 28/02/2022 Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (CEA-AVU&C) thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam và đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-KĐCLGD ngày 15/02/2022 của Giám đốc Trung tâm do PGS.TS. Trần Thị Hà làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát sơ bộ với đại diện Ban Giám hiệu và Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Tiếp Đoàn đánh giá có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá (TĐG); TS. Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiêụ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; ThS. Tạ Thế Anh, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Đào tạo, Trưởng ban Thư ký Hội đồng TĐG; cùng các thành viên Hội đồng TĐG và các nhóm chuyên trách, đại diện các đoàn thể và các đơn vị của Trường Đại học Công nghệ GTVT..

Tham gia KSSB về phía Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội CTĐHCĐVN có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm và 01 cán bộ, giám sát đoàn ĐGN. Về phía Đoàn ĐGN có PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN, ThS. Đinh Tuấn Dũng, Thư ký đoàn và 01 Thành viên đoàn.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn đánh giá, Nhà trường và Đoàn đã trao đổi, thảo luận thống nhất những vấn đề Nhà trường cần chuẩn bị: tài liệu, minh chứng cần bổ sung; số lượng thành phần các đối tượng phỏng vấn; đối tượng cần quan sát, kiểm tra... của đợt Khảo sát chính thức

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Gíam đốc Trung tâm KĐCLGD phát biểu tại phiên Khảo sát sơ bộ

PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng đoàn ĐGN phát biểu tại phiên Khảo sát sơ bộ

Kết thúc ngày làm việc, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã cùng ký Biên bản Ghi nhớ sau Khảo sát sơ bộ của Đoàn chuyên gia ĐGN.

Ký Biên bản Khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Công nghệ GTVT