Tập huấn Phát triển kỹ năng tự đánh giá Cơ sở giáo dục năm 2021

Sáng 02/11 tại Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã khai mạc lớp tập huấn Phát triển kỹ năng tự đánh giá Cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Công đoàn, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Chương trình do Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (CEA-AVU&C) thuộc Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường, đáp ứng các yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời từng bước xây dựng và kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, phát triển văn hóa chất lượng trong giáo dục và văn hóa minh chứng trong hoạt động quản trị đại học của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Chương trình diễn ra theo 2 đợt:

+ Đợt 1 (từ ngày 20-24/9/2021): Tập huấn theo hình thức trực tuyến cho toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động toàn Trường

+ Đợt 2 (từ ngày 02-07/10/2021): Tập huấn trực tiếp cho toàn bộ Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, Nhà trường tiếp tục tổ chức tập huấn Phát triển kỹ năng tự đánh giá Chương trình đào tạo cho toàn thể viêc chức, người lao động và các Hội đồng Tự đánh giá, Ban thư ký và các Nhóm chuyên trách Tự đánh giá các Chương trình đào tạo.

Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Đảm bảo chất lượng và việc xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng trong Trường. Năm 2017, Nhà trường đã tiến hành công tác Tự đánh giá và Đánh giá ngoài. Kết quả Nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng Cơ sở giáo dục. Năm 2021, Nhà trường tiếp tục Tự đánh giá hướng tới kiểm định chất lương Cơ sở giáo dục Chu kỳ 2 trong năm 2022. 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc đợt tập huấn

Đại diện cho Trung tâm KĐCLGD, PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên - Trưởng phòng Công nhận chất lượng (CEA-AVU&C) đã chia sẻ một số kinh nghiệm về Công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong các trường đại học ở Việt Nam. Trong quá trình tập huấn, ngoài các báo cáo trình bày, hướng dẫn của các chuyên gia, các học viên của lớp tập huấn được tham gia thảo luận, hỏi đáp làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên - Trưởng phòng Công nhận chất lượng (CEA-AVU&C) chia sẻ một số kinh nghiệm về Công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng

Sau phần trình bày tổng quan của PGS.TS. Ngô Doãn Đãi - Cố vấn cao cấp Phòng Hợp tác & Phát triển (CEA-AVU&C), các thành viên tham dự lớp tập huấn chia thành các nhóm để cùng trao đổi, làm sáng tỏ các vấn đề về công tác ĐBCL theo từng lĩnh vực dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn Uyên, PGS.TS. Ngô Doãn Đãi và TS. Nguyễn Thị Tuyết - Kiếm định viên Phòng Đánh giá chất lượng.

Kết thúc buổi khai mạc, TS. Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Nhà trường giao nhiệm vụ cho các CB-GV-CNV tham gia tập huấn tiếp tục nghiên cứu tài liệu, ứng dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường và hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng toàn Trường. 

TS. Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thành viên tham gia tập huấn chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia.