TOÀN CẢNH: Công tác Kiểm định chất lượng các Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT

Từ ngày 30/7-04/8/2023, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã kết hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam (KĐCLGD) tổ chức bế mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo.

Để có được kết quả này, từ năm 2022, Nhà trường đã thực hiện công tác Tự đánh giá, đăng ký và tiến hành Đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

♦ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

- Hội đồng Tự đánh giá (TĐG) các chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật Giao thông, Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin được thành lập theo các Quyết định số 6099, 6100, 6101/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 31/12/2021 và 4061/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/7/2022 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hội đồng gồm: BGH, đại diện Hội đồng Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị và người học của Nhà trường. Giúp việc cho Hội đồng có Ban Thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách.

- Hoạt động TĐG và kiểm định chất lượng (KĐCL) được Nhà trường tiến hành theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá CTĐT ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


♦ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Để triển khai công tác TĐG và kiểm định chất lượng (KĐCL) CTĐT, tháng 11/2021, Nhà trường phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) tổ chức  tập huấn Phát triển kỹ năng tự đánh giá Chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá ban hành kèm theo Thông tư 06/2016/TT-BGDĐT.

 


♦ BÁO CÁO CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

- Tháng 02/2023, Nhà trường đã tiến hành công bố báo cáo TĐG để lấy ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động (VC-NLD) và người học trong troàn Trường.

- Tháng 03/2023, Nhà trường gửi Báo cáo TĐG hoàn thiện về Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và đào tạo và được Cục đồng ý cho triển khai các bước tiếp theo.


♦ KHẢO SÁT SƠ BỘ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Ngày 21/7/2023, Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm CEA-AVU&C đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ ĐGN tại Trường. Tại buổi làm việc, Đoàn ĐGN, Trung tâm CEA-AVU&C và Nhà trường thống nhất một số nội dung để chuẩn bị cho đợt Khảo sát chính thức tại Biên bản ghi nhớ sau Khảo sát sơ bộ.

Bài viết: Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ GTVT


♦ KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Từ ngày 30/7-04/8/2023, Đoàn ĐGN thuộc Trung tâm CEA-AVU&C đã tổ chức khảo sát chính thức phục vụ ĐGN cá Chương trình đào tạo tại Trường. .

Trong đợt khảo sát chính thức, Đoàn chuyên gia ĐGN đã sử dụng các phương thức như: thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn, thực địa,… dựa trên nguyên tắc đánh giá “làm thật, tin cậy, kết quả, xác thực, công bằng”, Đoàn đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Nhà trường theo đúng tiến độ đề ra.

Kết thúc đợt KSCT, Đoàn ĐGN, Trung tâm CEA-AVU&C và Nhà trường cùng ký Biên bản hoàn thành đợt KSCT phục vụ ĐGN cơ sở giáo dục của Nhà trường.

Bài viết: Khai mạc Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 4 CTĐT năm 2023  |  Bế mạc Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 4 CTĐT năm 2023