Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 3879/ĐHCNGTVT-ĐBCL về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020.

File đính kèm