Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2017

Ngày 07 tháng 3 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 586/ĐHCNGTVT-ĐBCLĐT về hoạt động Đảm bảo chất lượng năm 2017.

File đính kèm