Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2018

Ngày 13 tháng 02 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 456/ĐHCNGTVT-ĐBCL về hoạt động Đảm bảo chất lượng năm 2018.

File đính kèm