Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu SV, CB-GV-CNV, nhà tuyển dụng năm 2019

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 64/ĐHCNGTVT-ĐBCL về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu SV, CB-GV-CNV, nhà tuyển dụng năm 2019.