Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng Văn hóa học đường năm học 2019-2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Kế hoạch số 3882/ĐHCNGTVT-ĐBCL về việc Triển khai thực hiện các hoạt động xây dựng Văn hóa học đường năm học 2019-2020

 

File đính kèm