Hệ thống Đảm bảo chất lượng Trường

♦ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2021

Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Công nghệ GTVT được thành lập theo Quyết định số 865/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 10/3/2021 của Hiệu trưởng Nhà trường. Hội đồng gồm Ban Giám hiệu, đại diện BCH Đảng bộ, Hội đồng Trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị và người học trong Trường.


♦ HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM 2016