Tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng năm 2016

Sáng 19/3 tại Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã khai mạc lớp tập huấn Công tác đảm bảo chất lượng năm 2016. Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Công đoàn, Đoàn Thanh niên; lãnh đạo các đơn vị và gần 150 CB-GV-CNV Nhà trường tại 3 cơ sở đào tạo.

Chương trình do Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) thuộc Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về Đảm bảo chất lượngKiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường, đáp ứng các yêu cầu về kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời từng bước xây dựng và kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, phát triển văn hóa chất lượng trong giáo dục và văn hóa minh chứng trong hoạt động quản trị đại học của Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Lớp tập huấn thu hút hơn 150 CB-GV-CNV Nhà trường tham gia

Lớp tập huấn thu hút hơn 150 CB-GV-CNV Nhà trường tham gia

Phát biểu chỉ đạo, TS. Vũ Ngọc Khiêm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Đảm bảo chất lượng và việc xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường, đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế và tập thể sư phạm Nhà trường đang nỗ lực đưa Trường thành Trường trọng điểm quốc gia vào năm 2020. Trong những năm qua, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã chú trọng đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, thông qua việc cử cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đi học tập và tham dự các hội thảo về đảm bảo chất lượng. Lần này, Nhà trường mời các chuyên gia của Trung tâm KĐCLGD về trực tiếp trao đổi kiến thức, kinh nghiệm là một cơ hội tốt để lãnh đạo các đơn vị trong Trường và các cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng nâng cao được khả năng chuyên môn nghiệp vụ về công tác này.  

PHT.Vũ Ngọc Khiêm phát biểu tại Lớp tập huấn

PHT.Vũ Ngọc Khiêm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

Đại diện cho Trung tâm KĐCLGD, PGS.TS Nguyễn Phương Nga - Giám đốc trung tâm đã chia sẻ một số kinh nghiệm về Công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong các trường đại học ở Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga chia sẻ kinh nghiệm về công tác Đảm bảo chất lượng

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga chia sẻ kinh nghiệm về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Chương trình tập huấn diễn ra trong 2 ngày với các nội dung chính:
1. Tổng quan về hệ thống kiểm định chất lượng trên thế giới;
2. Tổng quan về hệ thống đảm bảo chất lượng GDĐH Việt Nam;
3. Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục;
4. Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học;
5. Quy trình Kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học.
6. Xây dựng Hệ thống Đảm bảo chất lượng trong Trường Đại học Công nghệ GTVT.

PGS.TS. NGô Doãn Đãi trình bày tổng quan về Hệ thống kiểm định chất lượng của Hòa Kỳ và Châu Âu
PGS.TS Ngô Doãn Đãi trình bày chuyên đề Tổng quan về hệ thống kiểm định chất lượng của Hoa Kỳ và Châu Âu

Trong quá trình tập huấn, ngoài các báo cáo trình bày, hướng dẫn của các chuyên gia, các học viên của lớp tập huấn được tham gia thảo luận, hỏi đáp làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng.

Kết thúc buổi tập huấn, TS. Vũ Ngọc Khiêm thay mặt Nhà trường giao nhiệm vụ cho các CB-GV-CNV tham gia tập huấn tiếp tục nghiên cứu tài liệu, ứng dụng các kiến thức đã được trang bị vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường và hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng toàn Trường.