Quy định về điều tra khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với các hoạt động đào tạo

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT đã ban hành Quyết định số 3881/QĐ-ĐHCNGTVT Quy định về điều tra khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với các hoạt động đào tạo

Chi tiết xem File đính kèm

File đính kèm