Hội nghị Gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên và Lãnh đạo Nhà trường năm học 2021-2022

09:00
Hội trường lớn phân hiệu Hà Nội, Fanpage Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thực hiện Chương trình Công tác SV năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Công nghệ GTVT và Quy chế dân chủ trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường năm học 2021 - 2022, như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu

- Hội nghị "Gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường" là diễn đàn để đại diện sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các đơn vị về những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên đang học tập tại Trường;

- Thông qua Hội nghị, Nhà trường nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học;

- Đảm bảo thông tin hai chiều giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường, phát huy dân chủ trong Nhà trường;

- Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, đạt hiệu quả.

2. Nội dung

Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị trả lời và giải đáp các ý kiến đề xuất của sinh viên tập trung vào những nội dung sau:

- Công tác tổ chức dạy và học: nội dung chương trình đào tạo; kế hoạch đào tạo; thực hành, thực tập; phương pháp dạy và học; tài liệu học tập; công tác GVCN; các Nội quy, Quy chế, Quy định của Nhà trường đối với sinh viên;

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Những vấn đề liên quan đến môi trường sư phạm, đời sống của sinh viên như: văn hóa ứng xử trong Nhà trường, KTX, nhà ăn, nhà gửi xe, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa, vệ sinh môi trường;

- Những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của người học như: Học bổng, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng; học phí, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế;

- Trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến sinh viên;

- Những vấn đề khác mà sinh viên quan tâm.

3. Tổ chức thực hiện

3.1.  Thời gian: 9h00 – 11h00 Sáng Thứ Ba, ngày 31/5/2022

3.2. Địa điểm: Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội

3.3. Thành phần tham dự: Chủ tịch HĐT, BGH, Lãnh đạo các đơn vị, GVCN – CVHT, Sinh viên (cán bộ lớp, cán bộ đoàn) đang học tại 03 Cơ sở đào tạo của Nhà trường.

3.4. Chủ trì: Lãnh đạo Nhà trường

Trường Đại học Công nghệ GTVT