Thông báo kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp đến năm 2022

Kính gửi :   - Các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN các cấp đến năm 2022;

      - Phòng KHCN-HTQT; Phòng TC-KT;

       - Các cá nhân, đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

Căn cứ Kế hoạch số 1439/KH-ĐHCNGTVT ngày 07/4/2022 của Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp đến năm 2022,

Căn cứ công văn số 10384/BGTVT-KHCN&MT ngày 07/10/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp đến năm 2022 (lần 2) như sau:

I. Về kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH-CN các cấp đến năm 2022

 • Thời gian: 08h30 ngày 25 tháng 10 năm 2022
 • Địa điểm: phòng họp tầng 3, nhà H3
 • Thành phần tham dự:
  • + Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Hiệu trưởng;
  • + Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì;
  • + Đại diện Phòng KHCN&HTQT, P.Tài chính- Kế toán và các chuyên viên quản lý nhiệm vụ.
  • + Các chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN trong phạm vi kiểm tra.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm tra tiến độ diễn ra hiệu quả, chất lượng, Ban Giám hiệu yêu cầu:

 • Các chủ nhiệm nhiệm vụ: Nộp file báo cáo (theo mẫu Phụ lục 01 đính kèm) về Phòng KHCN&HTQT (qua zalo: 098 445 6886) và thống kê tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại file tổng hợp trên Google docs (Link này) trước ngày 20/10/2022;
 • Tổ chức thực hiện:
  + Phòng KHCN&HTQT: Tổng hợp số liệu báo cáo về nội dung, tiến độ nghiệm thu
  + Phòng TC-KT: Tổng hợp kết quả giải ngân thực tế của các nhiệm vụ KHCN tại thời điểm kiểm tra.

II. Về hoàn thiện các nội dung sau khi nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ

Với các nhiệm vụ đã thực hiện nghiệm thu, thẩm định cấp quản lý nhiệm vụ, các chủ nhiệm nhanh chóng thực hiện các bước tiếp theo (nếu chưa hoàn thành):

 • Hoàn thiện sản phẩm, trình nộp sản phẩm hoàn thiện như đã đăng ký trong đề cương và các giấy tờ, văn bản theo ý kiến hội đồng và quy định pháp luật;
 • Xin xác nhận hoàn thành nội dung nhiệm vụ KHCN của đơn vị quản lý nhiệm vụ;
 • Đối với các nhiệm vụ cấp Bộ / Tỉnh: Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia – Bộ KH&CN;
 • Đối với các nhiệm vụ cấp Bộ / Tỉnh từ năm 2019 đến nay và các nhiệm vụ KH-CN cấp Trường được cấp kinh phí:

+ Lập Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo) gửi về phòng KHCN&HTQT để thống nhất hoàn thiện;

+ Phối hợp cùng Phòng KHCN&HTQT hoàn thiện, trình nộp Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN với cơ quan quản lý nhiệm vụ (Theo mẫu tại Phụ lục 03 kèm theo);

+ Phối hợp cùng Phòng KHCN&HTQT lập hồ sơ xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH-CN, trình nộp đơn vị quản lý nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

+ Bàn giao các sản phẩm của nhiệm vụ KH-CN cho đơn vị chủ trì theo quy định quản lý hoạt động KH-CN (Theo mẫu tại Phụ lục 04 kèm theo).

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng KHCN-HTQT, ông Vũ Trung Hiếu (SĐT: 0984456886, E-mail: hieuvt@utt.edu.vn).

Trên đây là kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp đến năm 2022. Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

File đính kèm