Lịch công tác tuần 27 năm 2022 (từ 04/7/2022 đến 10/7/2022)

 Lưu ý: Các đơn vị đăng ký lịch tuần theo mẫu và gửi về địa chỉ quyendm@utt.edu.vn trước 17h00 thứ 6 hàng tuần.

(Đang tiếp tục cập nhật)

LỊCH CÔNG TÁC
TUẦN 27 THEO NĂM 2022
TUẦN 48 THEO NĂM HỌC 2021-2022

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai
04/7

Sáng
8h30

Nội dung: Rà soát kế hoạch tài chính.
Thành phần: Ban Giám hiệu; ô.Thanh (P.ĐT); ô.Trinh (P.KHCN&HTQT); ô.Quyền (P.HCQT); ô.Hiếu (P.QLĐT&XDCB); ô.Thắng (TTCNTT-TV); b.Ánh, ô.Ngọc (P.TCKT).
Địa điểm: Phòng họp T3 H3.
Ghi chú: Các đơn vị chuẩn bị báo cáo.

Hiệu trưởng

Chiều

 

 

Thứ Ba
05/7

Sáng

Nội dung:  Công tác kiểm tra coi thi THPT Quốc gia năm 2022.
Thành phần: Đoàn kiểm tra công tác coi thi theo Quyết định.
Địa điểm: Hải Phòng.
Ghi chú: Đoàn Hà Nội xuất phát lúc 12h30.

PHT Nguyễn Văn Lâm

Chiều

 

 
Thứ Tư
06/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
07/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Sáu
08/7

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Bảy
09/7

Sáng

   

Chiều

 

 

Chủ Nhật
10/7

Sáng

   

Chiều

 

 

 

Share on facebook