Khoa Công trình

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Sinh viên Ngành Công trình tham quan,  học tập ngoại khóa tìm hiểu các công nghệ thi công hiện...
Sinh viên Ngành Công trình tham quan, học tập ngoại khóa tìm hiểu các công nghệ thi công hiện...

Ngày 27/9/2017, Khoa Công trình tổ chức cho sinh viên tham quan, học tập ngoại khóa tìm hiểu các công nghệ thi công hiện đại tại công trường thi công cầu Bạch Đằng - cây cầu bắc qua sông Bạch Đằng...

Sinh viên ngành Công trình hào hứng chia sẻ kỹ năng – hành trang lập nghiệp
Sinh viên ngành Công trình hào hứng chia sẻ kỹ năng – hành trang lập nghiệp

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và chương trình công tác năm học 2017-2018; để tăng cường bồi dưỡng, giúp đỡ sinh viên trang bị, phát triển các kỹ năng cân thiết góp phần nâng cao chất lượng công tác...

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Quy định tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV
Quy định tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV

Quy định tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV