Tuyển sinh đại học 2017 - Trường Đại học Công nghệ GTVT
Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2017

Thông báo tuyển sinh vào Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2017

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh năm 2017

Ngành đào tạo
Các ngành đào tạo

Năm 2017, Trường Đại học Công nghệ GTVT có 25 chuyên ngành đào tạo theo hướng công nghệ thuộc 4 khối ngành Công trình, Kinh tế- Vận tải, Cơ khí- Ô tô và Công nghệ thông tin- Điện tử viễn thông phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành GTVT và đất nước. Tham khảo chi tiết các chương trình đào tạo theo từng khối ngành dưới đây:

Tư vấn tuyển sinh

Bộ phận tư vấn

Số điện thoại

Bộ phận tuyển sinh (Hà Nội)

(04)3.552.6713

Bộ phận tuyển sinh (Hà Nội)

(04)3.854.7536

Bộ phận tuyển sinh (Vĩnh Phúc)

(0211).3.867.404

Bộ phận tuyển sinh (Thái Nguyên)

(0280).3856.545

Thầy Trinh (Hà Nội)

0913.091.715

Thầy Thế Anh (Hà Nội)

0916.006.576

Cô Hạnh (Hà Nội)

0913.911.857

Thầy Tùng (Hà Nội)

0985.128.569

Thầy Sơn (Hà Nội)

0947.959.628

Thầy Sơn (Vĩnh Phúc)

0912.054.161

Thầy Tuấn (Thái Nguyên)

0912.454.936