Tuyển sinh đại học 2016 - Trường Đại học Công nghệ GTVT
Thông báo tuyển sinh
Thông báo Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ 2

Thông báo Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ 2

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 (văn bằng 2), hình thức đào tạo chính quy!

Ngành đào tạo
Các ngành đào tạo

Năm 2016, Trường Đại học Công nghệ GTVT có 22 chuyên ngành đào tạo theo hướng công nghệ thuộc 4 khối ngành Công trình, Kinh tế, Cơ khí và Công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành GTVT và xã hội. Tham khảo chi tiết các chương trình đào tạo theo từng khối ngành dưới đây:

Tư vấn tuyển sinh

Bộ phận tư vấn

Số điện thoại

Bộ phận tuyển sinh (Hà Nội)

(04)3.552.6713

Bộ phận tuyển sinh (Hà Nội)

(04)3.854.7536

Bộ phận tuyển sinh (Vĩnh Phúc)

(0211).3.867.404

Bộ phận tuyển sinh (Thái Nguyên)

(0280).3856.545

Thầy Trinh (Hà Nội)

0913.091.715

Thầy Thế Anh (Hà Nội)

0916.006.576

Thầy Tùng (Hà Nội)

0985.128.569

Thầy Sơn (Hà Nội)

0947.959.628

Thầy Sơn (Vĩnh Phúc)

0912.054.161

Thầy Tuấn (Thái Nguyên)

0912.454.936