Cơ hội việc làm
Kỹ sư Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo đại học Công nghệ thông tin nhằm trang bị cho người học sau...

Xem chi tiết
Kỹ sư CNKT Điện tử viễn thông

Xã hội phát triển, hiện đại hoá năng suất lao động là nhu cầu cần thiết, đòi hỏi...

Xem chi tiết
Kỹ sư Hệ thống thông tin

Tham gia hoặc quản lý các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin, Quản...

Xem chi tiết
Kỹ sư Truyền thông và Mạng máy tính

Môi trường làm việc trong ngành Truyền thông và Mạng máy tính rất đa dạng với nhu cầu...

Xem chi tiết
Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh...

Xem chi tiết
Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp làm việc được ở tất cả các vị...

Xem chi tiết
Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh...

Xem chi tiết
Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong...

Xem chi tiết
Kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Logistics và Vận tải đa phương thức có thể làm việc tại...

Xem chi tiết
Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường bộ

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp vận tải ô tô;...

Xem chi tiết
Kỹ sư Quản lý và Điều hành vận tải đường sắt

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị kinh doanh vận tải...

Xem chi tiết
Kỹ sư CNKT Ô tô

Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô làm việc ở vị trí: kỹ sư Công...

Xem chi tiết