Cơ hội việc làm
0243.5526713 | 0243.8547536
Công nghệ thông tin
Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trung bình mỗi tháng nước ta có khoảng 9.000 doanh nghiệp mới ở các loại hình như một thành viên, liên doanh, liên kết… được thành lập. Tùy vào quy mô hoạt động, trung bình mỗi doanh nghiệp cần từ...

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực: xây dựng ( giao thông, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng...), kế hoạch đầu tư, tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan tới hoạt...

Kỹ sư CNKT Ô tô

Kỹ sư CNKT Ô tô

Người tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô làm việc ở vị trí: kỹ sư Công nghệ ô tô tại các doanh nghiệp ô tô, doanh nghiệp vận tải ô tô, cơ sở đăng kiểm, bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô, máy động lực;