Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên
Sinh viên Ngành Công trình tham quan,  học tập ngoại khóa tìm hiểu các công nghệ thi công hiện đại tại công trình cầu Bạch Đằng

Sinh viên Ngành Công trình tham quan, học tập ngoại khóa tìm hiểu các công nghệ thi công hiện đại tại công trình cầu Bạch Đằng

Ngày 27/9/2017, Khoa Công trình tổ chức cho sinh viên tham quan, học tập ngoại khóa tìm hiểu các công nghệ thi công hiện đại tại công trường thi công cầu Bạch Đằng - cây cầu bắc qua sông Bạch Đằng nằm trên tuyến đường cao tốc Hải...