DANH SÁCH PHÒNG THI
Ngày đăng : 20/04/2018

Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18

Ngày đăng : 20/04/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18

Ngày đăng : 20/04/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018

Ngày đăng : 18/04/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN KỲ 1 NĂM 2017-2018 ( Lịch thi bù một số môn của ngành điện tử viễn thông )

Ngày đăng : 18/04/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 19/04/2018

Ngày đăng : 15/04/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 16/04/2018

Ngày đăng : 13/04/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN KỲ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 15/4/18

Ngày đăng : 13/04/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN KỲ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 14/4/2018

Ngày đăng : 09/04/2018

[Thi cải thiện] DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN ngày 10,11,12/4/2018

Ngày đăng : 06/04/2018

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 ngày 08/04/2018

Ngày đăng : 05/04/2018

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 ngày 07/04/2018

Ngày đăng : 02/04/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 02/04/2018

Tin mới nhận

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18
Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18

Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18
DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018
Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018