DANH SÁCH PHÒNG THI
Ngày đăng : 25/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017

Ngày đăng : 24/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017

Ngày đăng : 10/02/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 12 - HK 2016-2017-1 Ngày 12/02/2017

Ngày đăng : 09/02/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 12 - HK 2016-2017-1 Ngày 11/02/2017

Ngày đăng : 08/02/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 12 - HK 2016-2017-1 Ngày 10/02/2017

Ngày đăng : 07/02/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 12 - HK 2016-2017-1 Ngày 09/02/2017

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .
Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .

Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017  Khóa 65
Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017  Khóa 64
Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64