DANH SÁCH PHÒNG THI
Ngày đăng : 18/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/06/2017

Ngày đăng : 16/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/06/2017

Ngày đăng : 16/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 18/06/2017

Ngày đăng : 14/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 17/06/2017

Ngày đăng : 12/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 16/06/2017

Ngày đăng : 12/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 15/06/2017

Ngày đăng : 11/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 14/06/2017

Ngày đăng : 10/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 13/06/2017

Ngày đăng : 09/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 12/06/2017

Ngày đăng : 07/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 11/06/2017

Ngày đăng : 07/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 10/06/2017

Ngày đăng : 06/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 09/06/2017

Tin mới nhận

Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT
Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT

Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017
Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017

Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi Học kỳ 2, Năm học 2016 - 2017
Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi Học kỳ 2, Năm học 2016 - 2017

Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi Học kỳ 2, Năm học 2016 - 2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/06/2017