DANH SÁCH PHÒNG THI
Ngày đăng : 19/03/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

Ngày đăng : 19/03/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019

Ngày đăng : 15/03/2019

Danh sách phòng thi ngày 18/3/2019. Dành cho các Lớp chuẩn bị lên Vĩnh Phúc học quân sự

Ngày đăng : 15/03/2019

Danh sách phòng thi ngày 18/3/2019. Dành cho các Lớp chuẩn bị lên Vĩnh Phúc học quân sự

Ngày đăng : 15/03/2019

[Thi lại K69] Danh sách phòng thi ngày 17/3/2019

Ngày đăng : 15/03/2019

[Thi lại K69] Danh sách phòng thi ngày 16/3/2019

Ngày đăng : 12/03/2019

[Thi lại K69] Danh sách phòng thi ngày 15/3/2019

Ngày đăng : 12/03/2019

[Thi lại K69] Danh sách phòng thi ngày 14/3/2019

Ngày đăng : 12/03/2019

Danh sách phòng thi ngày 13/3/2019

Ngày đăng : 11/03/2019

[Thi lại K69] Danh sách phòng thi ngày 12/3/2019

Ngày đăng : 24/01/2019

Danh sách phòng thi học kỳ phụ 12 ngày 25/01/2019

Tin tức

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )
Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 19/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 19/3/2019

Danh sách phòng thi ngày 18/3/2019. Dành cho các Lớp chuẩn bị lên Vĩnh Phúc học quân sự