Tin tức - Sự kiện

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐH Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2025

Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường ĐH Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2025

10.000+

Hơn 10.000 sinh viên đang theo học

98%

Giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ

28

Chương trình đào tạo đại học chính quy

95%

Sinh viên ra trường có việc làm

Tuyển sinh

Sự kiện nổi bật

Hoạt động sinh viên

Chia sẻ về quản lý tài chính cá nhân trong thời đại 4.0 cho sinh viên UTT

Chia sẻ về quản lý tài chính cá nhân trong thời đại 4.0 cho sinh viên UTT