Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Chung kết cấp Trường cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021
Chung kết cấp Trường cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021
Những dấu ấn hoạt động khoa học công nghệ trong năm học 2020-2021
Những dấu ấn hoạt động khoa học công nghệ trong năm học 2020-2021
Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022
Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022

SỰ KIỆN