Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
  • Happy new year 2022

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Công nghệ GTVT ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức giáo dục quốc tế IIG Việt Nam
Trường Đại học Công nghệ GTVT ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức giáo dục quốc tế IIG Việt Nam
Chung kết cuộc thi Chơi sáng tạo - Học tư duy dành cho sinh viên K72
Chung kết cuộc thi Chơi sáng tạo - Học tư duy dành cho sinh viên K72
Sinh viên UTT tham gia chung kết cuộc thi Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech 2021
Sinh viên UTT tham gia chung kết cuộc thi Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech 2021

SỰ KIỆN