Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Tin tuyển sinh

Tin tức - Sự kiện

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: GTA)
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: GTA)
Ra mắt chương trình liên kết đào tạo ngành Quản trị quốc tế và Đạo đức kinh doanh giữa UTT và Đại học Miền Tây, cộng hòa Pháp
Ra mắt chương trình liên kết đào tạo ngành Quản trị quốc tế và Đạo đức kinh doanh giữa UTT và Đại học Miền Tây, cộng hòa Pháp
Hội nghị Khoa học Khoa Công nghệ thông tin năm 2022
Hội nghị Khoa học Khoa Công nghệ thông tin năm 2022

SỰ KIỆN