Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Văn phòng Công đoàn:
Phòng 306, nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.3854.3091
Email: congdoan@utt.edu.vn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT  KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2023-2028

TT

Họ và tên

Chức danh/nhiệm vụ được giao

1

Lê Thu Sao

Chủ tịch

2

Trần Ngọc Vũ

Phó Chủ tịch

3

Lưu Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch

4

Cao Thị Thu Nga

Ủy viên Thường vụ

5

Lê Thị Hường

Ủy viên Thường vụ

6

Đỗ Quốc Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Bùi Văn Trầm

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Đào Mạnh Quyền         

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Nguyễn Thị Thùy Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Lê Thu Trang

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Trần Thị Thanh Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Nguyễn Thành Long

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Chu Thị Bích Hạnh         

Ủy viên Ban Chấp hành