Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2018-2023

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Văn phòng Công đoàn:
Phòng 306, nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.3854.3091
Email: congdoan@utt.edu.vn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT  KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức danh/nhiệm vụ được giao

1

Lê Thu Sao

Chủ tịch

2

Trần Ngọc Vũ

Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

3

Cao Thị Thu Nga

Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Nữ công

4

Ma Thế Cường

Ủy viên Thường vụ

5

Lê Thị Hường

Ủy viên Thường vụ

6

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Nguyễn Thùy Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Bùi Văn Trầm           

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Nguyễn Việt Thắng 

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Lê Thu Trang

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Đào Mạnh Quyền

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Lưu Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Trần Việt Vương

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Đỗ Quốc Hùng         

Ủy viên Ban Chấp hành

DANH SÁCH BAN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

1. Ban Tổ chức - Thi đua

1. Đ/c Lê Thu Sao                            - Trưởng ban

2. Đ/c Trần Ngọc Vũ                       - Phó ban

3. Đ/c Ma Thế Cường                      - Ủy viên

4. Đ/c  Lê Thị Hường                        - Ủy viên

5. Đ/c Cao Thị Thu Nga                  - Ủy viên

6. Lưu Thị Thu Hà                           - Uỷ viên

2. Ban Chính sách - Tài chính

1. Đ/c Lê Thu Sao                            - Trưởng ban

2. Đ/c Trần Ngọc Vũ                       - Phó ban

3. Đ/c Ma Thế Cường                      - Ủy viên

4. Đ/c Cao Thị Thu Nga                  - Ủy viên

5. Đ/c Lê Thị Hường                        - Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ánh         - Uỷ viên

7. Đ/c Đỗ Quốc Hùng                      - Ủy viên

3. Ban Tuyên truyền - Hoạt động phong trào

1. Đ/c Trần Ngọc Vũ                       - Trưởng ban

2. Đ/c Ma Thế Cường                      - Phó ban

3. Đ/c Bùi Văn Trầm                        - Ủy viên

4. Đ/c Lưu Thị Thu Hà                    - Ủy viên

5. Đ/c  Đào Mạnh Quyền                 - Ủy viên

6. Đ/c Lê Thu Trang                        - Ủy viên

7. Đ/c Trần Việt Vương                   - Ủy viên

8. Đ/c Nguyễn Thị Đức Hạnh         - Uỷ viên

9. Đ/c Nguyễn Việt Thắng              - Uỷ viên

4. Ban Nữ công

1. Đ/c Cao Thị Thu Nga                  - Trưởng ban

2. Đ/c Lưu Thị Thu Hà                    - Phó ban

3. Đ/c Lê Thị Hường                        - Phó ban

4. Đ/c Lê Thu Trang                        - Ủy viên

5. Đ/c Tạ Thị Hoà                            - Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Thùy Anh                - Ủy viên

7. Đ/c Nguyễn Thị Đức Hạnh         - Uỷ viên

* Ban Nữ công Phân hiệu Hà Nội:

1. Đ/c Lưu Thị Thu Hà                    - Trưởng ban

2. Đ/c Tạ Thị Hồng Nhung             - Phó ban

3. Đ/c Nguyễn Thị Thương             - Phó ban

4. Đ/c Lê Thu Hiền                          - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Thơm                - Ủy viên

Công đoàn Trường

Share on facebook

Cùng chuyên mục