Công đoàn


Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2013-2018

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Văn phòng Công đoàn:
Phòng 306, nhà H1, Trường Đại học Công nghệ GTVT
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.3854.3091
Email: congdoan@utt.edu.vn

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT  KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2018-2023

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

LÊ THU SAO

Chủ tịch

2

TRẦN NGỌC VŨ

Phó Chủ tịch

3

PHÙNG CHU HOÀNG

Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

4

LÊ THỊ HƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ

5

CAO THỊ THU NGA

Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nữ công

6

ĐỖ QUỐC HÙNG

Ủy viên BCH

7

BÙI VĂN TRẦM

Ủy viên BCH

8

CAO CÔNG ÁNH

Ủy viên BCH

9

ĐÀO MẠNH QUYỀN

Ủy viên BCH

10

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Ủy viên BCH

11

NGUYỄN THỊ HOA

Ủy viên BCH

12

NGUYỄN THÙY ANH

Ủy viên BCH

13

LÊ THU TRANG

Ủy viên BCH

14

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

Ủy viên BCH

15

NGUYỄN VIỆT THẮNG

Ủy viên BCH

 

DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG

Ban Nữ công Trường

1. Cao Thị Thu Nga                          - Trưởng ban
2. Trần Thị Hồng Nhung                   - Phó ban
3. Lê Thị Hường                               - Phó ban
4. Nguyễn Thị Ngọc Ánh                  - Ủy viên
5. Lê Thu Trang                                - Ủy viên
6. Nguyễn Thị Hoa                           - Ủy viên
7. Nguyễn Thùy Anh                        - Ủy viên

Ban Nữ công Phân hiệu Hà Nội:

1. Trần Thị Hồng Nhung                   - Trưởng ban
2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh                  - Phó ban
3. Nguyễn Thị Đức Hạnh                 - Ủy viên
4. Nguyễn Thùy Anh                        - Ủy viên
5. Lê Thu Hiền                                 - Ủy viên
6. Đoàn Thị Lan Phương                 - Ủy viên
7. Nguyễn Thị Thơm                        - Ủy viên

Ban Nữ công Cơ sở Vĩnh Phúc:

            1. Lê Thị Hường                            - Trưởng ban
            2. Lê Thu Trang                             - Phó ban
            3. Trần Thị Minh Phong                 - Ủy viên
            4. Lê Thị Hải Yến                           - Ủy viên
            5. Quách Thị Vân Anh                    - Ủy viên
            6. Trần Thị Thu Hà (KTVT)             - Ủy viên

Ban Nữ công Cơ sở Thái Nguyên:

1. Tạ Thị Hòa                                  - Trưởng ban
2. Trần Thị Thanh Xuân                  - Phó ban
3. Thân Thị Hồng Thắng                 - Ủy viên
4. Nguyễn Thanh Tú                       - Ủy viên
5. Phạm Thị Quế                             - Ủy viên

Công đoàn Trường