Phòng Đảm bảo chất lượng Đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại...
Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại...

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại học (Nghị định 73/2015/NĐ-CP)

Thông báo

Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi học kỳ 1 - 2016 - 2017 - Các khóa K64 , 65...
Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết...

Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi học kỳ 1 - 2016 - 2017 - Các khóa K64 , 65 , 66

Thông báo về Lịch học kỳ phụ môn Cơ học kết cấu ngày 19/12/2016
Thông báo về Lịch học kỳ phụ môn Cơ học kết...

Thông báo về Lịch học kỳ phụ môn Cơ học kết cấu ngày 19/12/2016

Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK1 - 2016 -2017 - Đợt 1
Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết...

Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi HK1 - 2016 -2017 - Đợt 1