Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Thông báo

Lịch thi học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019
Lịch thi học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Lịch thi học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học  - HK1 2018 2019
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học - HK1...

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học - HK1 2018 2019

Danh sách chính thức xét nhận đồ án tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy K65 - Công Trình - Đợt...
Danh sách chính thức xét nhận đồ án tốt nghiệp...

Danh sách chính thức xét nhận đồ án tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy K65 - Công Trình - Đợt tháng 12/2018