Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Thông báo

Lịch thi học kỳ 1 - 2018 -2019 - Đợt 2
Lịch thi học kỳ 1 - 2018 -2019 - Đợt 2

Lịch thi học kỳ 1 - 2018 -2019 - Đợt 2

Lịch thi cải thiện HK2 - 2017 -  2018 ( Đợt đăng ký tháng 8/2018 )
Lịch thi cải thiện HK2 - 2017 - 2018 ( Đợt đăng ký...

Lịch thi cải thiện HK2 - 2017 - 2018 ( Đợt đăng ký tháng 8/2018 )

Lịch thi lại học kỳ 2 - 2017 -2018 - Hệ Đại Học Liên Thông
Lịch thi lại học kỳ 2 - 2017 -2018 - Hệ Đại Học...

Lịch thi lại học kỳ 2 - 2017 -2018 - Hệ Đại Học Liên Thông