LỊCH THI
Ngày đăng : 19/03/2019

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Ngày đăng : 12/03/2019

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH - Đợt thi sớm đi vĩnh yên

Ngày đăng : 12/03/2019

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Toàn Trường

Ngày đăng : 07/03/2019

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2018 -2019 - Khóa 69

Ngày đăng : 17/01/2019

Lịch thi học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Ngày đăng : 21/12/2018

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Khóa 69ĐH,CĐCQ

Ngày đăng : 13/11/2018

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68,69

Ngày đăng : 02/11/2018

Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68

Ngày đăng : 04/10/2018

Lịch thi học kỳ 1 - 2018 -2019 - Đợt 2

Ngày đăng : 03/10/2018

Lịch thi cải thiện HK2 - 2017 - 2018 ( Đợt đăng ký tháng 8/2018 )

Ngày đăng : 26/09/2018

Lịch thi lại học kỳ 2 - 2017 -2018 - Hệ Đại Học Liên Thông

Ngày đăng : 13/09/2018

Lịch thi lại học kỳ phụ 7 - HK 2 - 2017 - 2018

Tin tức

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )
Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 21/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 20/3/2019

[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 19/3/2019
[Thi lần 1 K69] Danh sách phòng thi ngày 19/3/2019

Danh sách phòng thi ngày 18/3/2019. Dành cho các Lớp chuẩn bị lên Vĩnh Phúc học quân sự