LỊCH THI
Ngày đăng : 17/01/2018

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Ngày đăng : 09/01/2018

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Ngày đăng : 03/01/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -05/01/2018

Ngày đăng : 11/12/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )

Ngày đăng : 13/11/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2

Ngày đăng : 06/11/2017

Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2 

Ngày đăng : 25/09/2017

Lịch thi cải thiện - HK2 - 2016 -2017 - Hệ Đại Học Chính Quy - Đại Học Liên Thông .

Ngày đăng : 21/09/2017

Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 1 

Ngày đăng : 14/09/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ phụ đợt 7 năm học 2016 - 2017 - 2

Ngày đăng : 07/09/2017

Danh sách phòng thi chính trị đầu khóa - K68 - Toàn trường

Ngày đăng : 28/08/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học liên thông

Ngày đăng : 19/08/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Tin mới nhận

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ phụ đợt 12 - HK1 2017 2018
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ phụ đợt 12 - HK1 2017 2018

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ phụ đợt 12 - HK1 2017 2018

Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 03/02/2018 [ĐHLT]
Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 03/02/2018 [ĐHLT]

Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 03/02/2018 [ĐHLT]

[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 02/02/2018
[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 02/02/2018

[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 02/02/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 01/02/2018 [ĐHLT]
Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 01/02/2018 [ĐHLT]

Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 01/02/2018 [ĐHLT]

[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 31/1/2018
[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 31/1/2018

[Khóa 68] Danh sách phòng thi học kỳ 1- Ngày 31/1/2018