LỊCH THI
Ngày đăng : 10/04/2018

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 - ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 - 66DCCS21-66DCDM21-66DCMT21 - 67DCDT22 - 65DCOT21,24

Ngày đăng : 02/04/2018

Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa

Ngày đăng : 14/03/2018

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường - Các khóa DC65,66,67,68 - CC66,67,68 - DL67,68

Ngày đăng : 02/03/2018

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018

Ngày đăng : 02/03/2018

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 17/01/2018

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Ngày đăng : 09/01/2018

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Ngày đăng : 03/01/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -05/01/2018

Ngày đăng : 11/12/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )

Ngày đăng : 13/11/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2

Ngày đăng : 06/11/2017

Lịch thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 2 

Ngày đăng : 25/09/2017

Lịch thi cải thiện - HK2 - 2016 -2017 - Hệ Đại Học Chính Quy - Đại Học Liên Thông .

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18
Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18

Danh sách phòng thi lại môn Hóa học đại cương ngày 22/04/18

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18
DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN NGÀY 21/3/18

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 2018 - ngày 23/04/2018

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018
Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN KỲ 1 NĂM 2017-2018 ( Lịch thi bù một số môn của ngành điện tử...
DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN KỲ 1 NĂM 2017-2018 ( Lịch thi bù một số môn của ngành điện tử...

DANH SÁCH PHÒNG THI CẢI THIỆN KỲ 1 NĂM 2017-2018 ( Lịch thi bù một số môn của ngành điện tử viễn thông )