LỊCH THI
Ngày đăng : 24/07/2017

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017

Ngày đăng : 18/07/2017

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017

Ngày đăng : 18/05/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 2 - 2016 - 2017 - Hệ Đại Học Liên Thông

Ngày đăng : 13/05/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 2 - 2016 - 2017 - Đợt 3 ( Toàn trường )

Ngày đăng : 04/05/2017

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 - 2016 - 2017 - Đợt 3 ( Toàn trường )

Ngày đăng : 19/04/2017

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 - Đợt 2 - các lớp 66DCDT22 , 65DCOT22,23 , 65DCMT21 , 65DCDM21 , 66DCTM22

Ngày đăng : 12/04/2017

Lịch thi chính thức học kỳ 2 - 2016 -2017 - Đợt 1 - Các lớp 64DCCD08 , 09 , 10

Ngày đăng : 09/04/2017

Lịch thi lại khóa 64 khoa CNTT

Ngày đăng : 26/03/2017

Lịch thi lại kỳ phụ - Đợt học 9 và Đợt học 12 - Học Kỳ 1 - 2016 - 2017

Ngày đăng : 23/03/2017

Lịch thi cải thiện - HK1 - 2016 -2017

Ngày đăng : 22/03/2017

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2016 -2017 - Hệ Cao Đẳng 65 ( Cầu Đường , Dân Dụng )

Ngày đăng : 13/03/2017

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 67 , 66 - Hệ đại học liên thông

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 01/08/2017
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 01/08/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 01/08/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 31/07/2017
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 31/07/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 31/07/2017

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017
Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017

Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT
Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT

Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017
Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017