BCH Đoàn trường Đại học Công nghệ GTVT khóa VII

Địa chỉ: Phòng 312, Khu hiệu bộ- Trường Đại học Công nghệ GTVT 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: (04) 35520949 - Email: thanhnien@utt.edu.vn

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ GTVT (sau đây gọi tắt là Ban Chấp hành Đoàn trường) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Trường  Đại học Công nghệ GTVT, chịu trách nhiệm trước Trường Đại học Công nghệ GTVT, Thành Đoàn Hà Nội trong việc tổ chức hoạt động công tác của Đoàn và phong trào thanh niên Trường. 

Ban Chấp hành Đoàn trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. 
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn trường phải báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Thường trực Thành đoàn Hà Nội; phổ biến, quán triệt tới các liên chi đoàn, chi đoàn, các đơn vị trực thuộc Đoàn trường để thực hiện.

Ban thường vụ đoàn trường gồm 7 đồng chí:

- Bí thư: TS. Hoàng Vũ
- Phó Bí thư - Chủ tịch Hội sinh viên: ThS. Phùng Công Dũng
- Phó Bí thư: ThS. Phạm Ngọc Trường
- Phó Bí thư: ThS. Trịnh Minh Hoàng
- UV BTV: TS. Trần Văn Quân
- UV BTV: ThS. Đỗ Hữu Tuấn
- UV BTV: ThS. Bùi Thị Hằng

 

Share on facebook

Cùng chuyên mục