Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và làm việc tại Trường Đại học Công nghệ GTVT
Đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và làm việc tại Trường Đại học Công nghệ GTVT
Giảng viên khoa Công trình học tập bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản
Giảng viên khoa Công trình học tập bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhật Bản
Gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước CHCDND LÀO (02/12/1975 - 02/12/2019)
Gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước CHCDND LÀO (02/12/1975 - 02/12/2019)

SỰ KIỆN

Thông báo