Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Công nghệ GTVT khởi động chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2020
Trường Đại học Công nghệ GTVT khởi động chương trình Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2020
Công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ GTVT, khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ GTVT, khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Khởi động Chương trình thí điểm xe điện chia sẻ phục vụ kết nối đầu - cuối cho phương tiện giao thông công cộng đầu tiên tại Hà Nội
Khởi động Chương trình thí điểm xe điện chia sẻ phục vụ kết nối đầu - cuối cho phương tiện giao thông công cộng đầu tiên tại Hà Nội

SỰ KIỆN

03 - Tháng 01
Chương trình Talkshow: Tôi là ai nằm trong chuỗi chương trình Định vị bản thân - Định hướng tương lai do Khoa Công nghệ...