Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Tin tức - Sự kiện

Tập huấn Nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải
Tập huấn Nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải
Đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và làm việc tại Trường Đại học Công nghệ GTVT
Đoàn Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và làm việc tại Trường Đại học Công nghệ GTVT
Tọa đàm Trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục đại học
Tọa đàm Trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục đại học

SỰ KIỆN