Phòng KHCN và HTQT

Tin tức - Sự kiện

Lễ ký biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT và Công ty Cổ phần Tổng Công ty...
Lễ ký biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ GTVT và Công ty Cổ phần Tổng Công ty...

Ngày 29/5/2018, tại Phân hiệu Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) và Công ty Cổ phần Tổng Công ty Vĩnh Phú (Vitrac).

Hội thảo lần thứ hai về “Nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành,...
Hội thảo lần thứ hai về “Nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành,...

Tiếp nối thành công từ Hội thảo lần thứ nhất, ngày 25/5/2018, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức Hội thảo lần thứ hai về “Nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô...

Liên Kết - Hợp Tác