Quy trình - Biểu mẫu đề tài KHCN các cấp: Nhà nước; Bộ GTVT; TP. Hà Nội và Tỉnh Vĩnh Phúc


Quy trình - Biểu mẫu đề tài KHCN các cấp: Nhà nước; Bộ GTVT; TP. Hà Nội và Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng : 21/04/2017

1. Mẫu đề xuất đề tài KHCN cấp Nhà nước (file đính kèm)

   - Các chương trình KHCN cấp Nhà nước (xem tại đây).

2. Quy trình - Biểu mẫu thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ GTVT​ (xem tại đây)

  - Danh sách đề tài KHCN cấp Bộ GTVT hàng năm do Trường ĐH Công nghệ GTVT chủ trì (xem tại đây)

  - Các chương trình KHCN cấp Bộ GTVT (xem tại đây)

4. Mẫu đề xuất nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ GTVT (xem tại đây)

Quy định về quản lý nhiệm vụ Môi trường sử dụng NSNN do Bộ GTVT quản lý theo Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08/10/2015 của Bộ GTVT

5. Mẫu đề xuất đề tài KHCN cấp TP. Hà Nội (file đính kèm)

  - Các chương trình KHCN cấp TP. Hà Nội (xem tại đây)

  - Công văn số 142/SKHCN-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 (xem tại đây).

6. Mẫu đề xuất đề tài KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Phúc (file đính kèm)

  - Các chương trình KHCN cấp Tỉnh Vĩnh Phúc (xem tại đây)

  - Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017) (xem tại đây)

Phiếu đề xuất gửi về Phòng KHCN&HTQT (Phòng 205 - Nhà H3) và file mềm theo địa chỉ email: phongkhcn@utt.edu.vn.

 

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Quy định hỗ trợ kinh phí cho bài báo Khoa học đã được công bố
Quy định hỗ trợ kinh phí cho bài báo Khoa học đã được công bố

Quy định hỗ trợ kinh phí cho bài báo Khoa học đã được công bố

Văn bản Pháp quy của Nhà nước về hoạt động KHCN
Văn bản Pháp quy của Nhà nước về hoạt động KHCN

Văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Bộ KHCN, Bộ GTVT về KHCN

Các Quy định của Trường ĐH Công nghệ GTVT về hoạt động KHCN
Các Quy định của Trường ĐH Công nghệ GTVT về hoạt động KHCN

Các Quy định của Trường ĐH Công nghệ GTVT về hoạt động KHCN

Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm
Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm

Kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên
Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên

Biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp Trường của Giảng viên

Tin mới nhận

Kế hoạch thực hiện hoạt động KHCN-HTQT năm 2019
Kế hoạch thực hiện hoạt động KHCN-HTQT năm 2019

Kế hoạch thực hiện hoạt động KHCN-HTQT năm 2019

Giấy mời Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp...
Giấy mời Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp...

Giấy mời Hội thảo quốc tế về các giải pháp kết cấu và công nghệ mặt đường asphalt đáp ứng yêu cầu phát triển GTVT bền vững ở Việt Nam – Lần thứ 2, năm 2018.

Đăng ký đề tài KHCN cấp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2019
Đăng ký đề tài KHCN cấp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam năm 2019

Theo công văn số 3163/ĐS-QTCN ngày 25/9/2018 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc đăng ký chủ trì đề tài KHCN năm 2019, Phòng KHCN&HTQT thông báo tới cán bộ, giảng viên trong Nhà trường quan...

Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH phần mềm Baezeni Việt Nam và Hội thảo ứng dụng mô...
Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH phần mềm Baezeni Việt Nam và Hội thảo ứng dụng mô...

Lễ ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH phần mềm Baezeni Việt Nam và Hội thảo ứng dụng mô hình hóa thông tin công trình (BIM) trong thiết kế hạ tầng giao thông

Kế hoạch triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019
Kế hoạch triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019

Kế hoạch triển khai thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019