Phòng Công tác sinh viên

CÔNG TÁC SINH VIÊN

Chương trình Lễ tổng kết cuộc thi sinh viên giỏi năm học 2017 - 2018 và trao tặng học bổng...
Chương trình Lễ tổng kết cuộc thi sinh viên giỏi...

Chương trình Lễ tổng kết cuộc thi sinh viên giỏi năm học 2017 - 2018 và trao tặng học bổng khuyến khích học tập Licogi 16

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên đợt 2 năm 2018
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với...

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên đợt 1 năm 2018
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với...

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên đợt 1 năm 2018

Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân năm học 2017 - 2018 và danh sách GVCN - CVHT hệ đại học...
Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân năm học 2017...

Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân năm học 2017 - 2018 và danh sách GVCN - CVHT hệ đại học chính quy khóa 68 - Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo về việc nhập điểm rèn luyện của sinh viên và việc xét học bổng học kỳ II năm...
Thông báo về việc nhập điểm rèn luyện của sinh...

Thông báo về việc nhập điểm rèn luyện của sinh viên và việc xét học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017.

Thông báo về việc tham gia BHYT của sinh viên khóa 67 năm 2017
Thông báo về việc tham gia BHYT của sinh viên khóa 67...

Thông báo về việc tham gia BHYT của sinh viên khóa 67 năm 2017

Kết quả thi SVG môn học cơ sở đào tạo Hà Nội năm học 2016 - 2017
Kết quả thi SVG môn học cơ sở đào tạo Hà Nội...

Kết quả thi SVG môn học cơ sở đào tạo Hà Nội năm học 2016 - 2017

Thông báo Lịch thi và Danh sách thi sinh viên giỏi môn học năm học 2016 - 2017
Thông báo Lịch thi và Danh sách thi sinh viên giỏi môn...

Thông báo Lịch thi và Danh sách thi sinh viên giỏi môn học năm học 2016 - 2017