Văn bản Công đoàn
Văn bản Công đoàn
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-CĐTr ngày 15/1/2017 của Công đoàn Trường Đại học Công nghệ GTVT. Ban Thường vụ Công đoàn xây dựng Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc năm...