Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc

Đoàn TN - Hội SV

TỪNG BỪNG LỄ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN K68 TẠI VĨNH PHÚC ĐỢT 1 NĂM 2017
TỪNG BỪNG LỄ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN K68 TẠI VĨNH PHÚC ĐỢT 1 NĂM 2017

áng thứ Bảy ngày 30/9/2017 Lễ khai mạc Giải bóng đá sinh viên K68 đã diễn ra trên sân bóng trường Đại học Công nghệ GTVT cơ sở Vĩnh Phúc. Đây là giải đấu thường niên do Đoàn Thanh niên-Hội Sinh...

Thông báo

Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và...
Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ...

Quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động

Thông báo Về việc xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Thông báo Về việc xét tặng Bằng khen của Chủ...

Thông báo Về việc xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018
Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...
Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá,...

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban hành kèm theo QĐ số 739/QĐ-ĐHCNGTVT

Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017
Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại công chức,...

Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2017