Phòng Đào tạo Sau đại học


Phòng Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng : 28/08/2015

Địa chỉ: Phòng 303 Nhà H3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội.
Điện thoại: 043.2222.865
Email:  phongdtsdh@utt.edu.vn

 * Tổ chức nhân sự:

- Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: TS. Trần Thanh An

   Cán bộ cơ hữu:
       1. ThS. Phan Huy Thục

* Lịch sử: Phòng Đào tạo Sau đại học được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 706/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 25/03/2015.

* Chức năng: Giúp Hiệu trưởng thực hiện công các tổ chức và quản lý về đào tạo sau đại học bao gồm:
- Chiến lược phát triển đào tạo;
- Chương trình đào tạo;
- Quản lý đào tạo;
- Công tác tuyển sinh;
- Cấp phát văn bằng;
- Chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

 * Nhiệm vụ:
- Đề xuất, phối hợp với các khoa, bộ môn chuyên ngành xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, chương trình đào tạo SĐH phù hợp với định hướng phát triển của Trường, nhu cầu xã hội và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo; tổ chức ôn tập thi tuyển nhập học; quản lý chất lượng đào tạo theo quy chế tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ hiện hành;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận nhập học liên quan đến người học theo quy định của quy chế đào tạo;
- Đề xuất, quản lý các hoạt động đào tạo liên kết, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng;
- Soạn thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quản lý về lĩnh vực đào tạo SĐH, thực hiện quy chế đào tạo SĐH;
- Tham mưu, trình Hiệu trưởng tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác đào tạo SĐH;
- Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đề xuất kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin mới nhận

Tiếp và làm việc Trường Cao đẳng tỉnh Chungcheobuk, Hàn Quốc
Tiếp và làm việc Trường Cao đẳng tỉnh Chungcheobuk, Hàn Quốc

Ngày 16/10/2018, tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã có buổi tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng tỉnh Chungcheobuk, Hàn Quốc.

Khai giảng lớp đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp Nhật Bản năm học 2018-2019
Khai giảng lớp đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp Nhật Bản năm học 2018-2019

Ngày 16/10/2018, tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp Nhật Bản năm học 2018-2019.

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên K69
Khoa Công nghệ thông tin tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên K69

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên, ngày 06/10/2018, tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức...