Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo


Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Ngày đăng : 25/10/2013
Địa chỉ: Phòng 409 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35528978; Email:  phongdbcldt@utt.edu.vn

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/1/2014.

* Tổ chức nhân sự:
- Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng : Ths-NCS. Tạ Thế Anh
-Tổng số CB-CNV : 09
* Chức năng:
- Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải là tổ chức tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ  của đơn vị, bảo vệ  lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà Trường, của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên (HS-SV) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
* Nhiệm vụ, quyền hạn: 
- Tham mưa giúp Hiệu trưởng nghiên cứu đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chuẩn về đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn và quy định về kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tổ chức thực hiện đánh giá trong, tiến tới kiểm định đánh giá ngoài;
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục;
- Tập hợp cơ sở dữ liệu để minh chứng các tiêu chuẩn, tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục; 
- Lập báo cáo định kỳ về kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Trưởng phòng là ủy viên một số hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng;
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Trưởng phòng được quyền cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý nghỉ 01 ngày. Nghỉ từ 02 ngày phải báo cáo Nhà trường.
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tới tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin mới nhận

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1

Sáng ngày 20/6/2018, tại Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho trên 200 tân kỹ sư Khóa 64 ngành Công trình.

Gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh là con CB-VC-NLĐ đạt thành tích xuất sắc...
Gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các cháu học sinh là con CB-VC-NLĐ đạt thành tích xuất sắc...

Ngày 18/6/2018, được sự nhất trí, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ, giúp đỡ của chi đoàn giáo viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động, Ban nữ công...