TIN TỨC
Thông báo
Cảnh báo mã độc phát tán trên phần mềm CCleaner

Cảnh báo mã độc phát tán trên phần mềm CCleaner

Phần mềm cho phép dọn sạch các chương trình không cần thiết và cookie quảng cáo CCleaner vừa bị phát hiện đã nhiễm mã độc và gây ảnh hưởng hơn 2,5 triệu máy tính trên toàn cầu. Thông báo khẩn được hãng phần mềm Piriform (thuộc...

Trường Đại học Công nghệ GTVT được công nhận có tốc độ công bố quốc tế cao nhất trong các trường đại học Việt Nam

Trường Đại học Công nghệ GTVT được công nhận có tốc độ công bố quốc tế cao nhất trong các trường đại học Việt Nam

Theo dữ liệu tải từ cơ sở dữ liệu Web of Science, với tốc độ tăng về số lượng các bài báo ISI đạt mức 550%, Đại học Công nghệ GTVT được công nhận là trường đại học có tốc độ tăng trưởng qua phần trăm và tăng trưởng...

Thông báo Phòng chống dịch Sốt Xuất Huyết

Thông báo Phòng chống dịch Sốt Xuất Huyết

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Bộ môn thuộc Trường, Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện ngay các...

Kế hoạch Tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa XII)

Kế hoạch Tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa XII)

Tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa XII)và học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng...